Frilansare
Som frilansare utan eget företag är det ofta du själv som måste sköta förhandlingar om olika kontrakt och villkoren i dem. Då är det extra viktigt att våga stå på dig, ställa krav och säga nej till oskäliga villkor.

Checklista för vad som ofta glöms bort och du därför bör tänka extra på när du skriver kontrakt:

  • Uppsägningstid
    Vill du som frilansare ha en uppsägningstid måste du se till att detta villkor skrivs in i anställningskontraktet.
  • Se till att förhandla om upphovsrätten

    Har du det konstnärliga design-uppdraget bör du se över så att upphovsrätten antingen star med I kollektivavtalet eller annars att du själv avtalar om detta. Upphovsrätten är disponibel och kan därför avtalas bort, så var noggrann med att få med ditt avtalsskydd. Upphovsrätten delas upp I ekonomisk upphovsrätt, som innebär att du har rätt till ekonomisk ersättning när ditt verk eller prestation sprids, och i ideell upphovsrätt, som innebär rätten att bli erkänd/namngiven som skapare samt rätten att inte få ditt verk ändrat eller tillgängligtgjort för allmänheten på ett sätt som anses kränkande för upphovspersonens konstnärliga egenart.

Anställningskontrakt
Se alltid till att ha ett skriftligt anställningskontrakt! Ett muntligt avtal är onekligen juridiskt bindande, men skulle du och uppdragsgivaren däremot bli oense är det desto svårare att visa på hur överenskommelse faktiskt såg ut.

För film, TV och videoinspelning

Anställningskontrakt.pdf

Anställningsbevis.pdf

Fler matnyttiga avtal kan ni hitta hos Svensk Scenkonst!

Andra relaterade externa länkar:

Lag (1960:729) om upphovsrätt

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS