Att anställa

 • Du är förstås fri att anställa vem du vill men får inte diskriminera någon på grund av kön, etnisk bakgrund, ålder , funktionshinder eller sexuell läggning.
 • Det kan vara bra med en provanställning I sex månader när du ska tillsvidareanställa personal så att både du och arbetstagaren kan känna efter så att allt fungerar. Om du vill avbryta en provanställning måste detta meddelas innan de 6 månaderna har gått, annars övergår anställningen automatiskt I en tillsvidareanställning.
 • Se till att det blir rätt anställningsform - det har stor arbetsrättslig betydelse. Huvudregeln är tillsvidareanställning och om du vill anställa någon tidsbegränsat ska detta vara tydligt i avtalet mellan den anställda och arbetsgivaren. Visserligen räcker det med ett muntligt avtal men med skriftliga avtal undviker man lättare missförstånd.
 • Olika anställningsformer och vad som gäller kan du läsa mer om i kollektivavtalet. Läs mer under rubriken ”avtal (länk)”
 • Du kan också välja att anställa frilansare, då gäller inte LAS (lagen om anställningsskydd) MEN det är viktigt att det verkligen handlar om en självständig företagare som exempelvis har F-skattesedel, fakturerar själv och har flera uppdragsgivare. Annars kan gränsen bli alltför otydlig.

Att avsluta en anställning

 • En anställning kan ta slut för att den varit tidsbegränsad, arbetstagaren säger upp sig, ömsesidig överenskommelse eller genom att arbetgivaren säger upp personen.
 • För att säga upp någon som är anställd krävs sakliga grunder. Arbetsbrist är exempelvis en sådan grund. Personliga skäl kan vara en saklig grund men där är det upp till dig som arbetsgivare att bevisa att skälen är tillräckliga, vilket kan vara svårt.
 • Om man säger upp någon på grund av arbetsbrist eller personliga skäl så har den anställde rätt till uppsägningstid. Men vid ett avsked kan anställningen upphöra direkt, då ska det handla om grova händelser såsom exempelvis stöld eller misshandel.
 • Som arbetsgivare förhandlar du kring en uppsägning eller ett avsked med den lokala arbetstagarorganisationen. Om en anställd vill bestrida en uppsägning eller ett avskedande denne meddela dig som arbetsgivare senast två veckor efter att förhandlingarna är färdiga. Om den anställde inte tillhör en arbetstagarorganisation och ingen förhandling skett har denne fyra veckor på sig. Tvister avgörs vidare generellt i Arbetsdomstolen. 

Källa: www.svenskscenkonst.se


Att tänka på när du anlitar frilansare:

 • Kollektivavtal & Hängavtal
  Även vid frilansanställning gäller kollektivavtal vilket bland annat innebär att din arbetstagare har rätt till övertids- och ob-ersättning, försäkringar och pensionspremie-inbetalningar.
  Om du inte har tecknat kollektivavtal eller hängavtal gör du det direkt genom att kontakta det aktuella fackförbundet så hjälper de dig med detta.
 • Pensionspremie-inbetalningar
  Det är du som arbetsgivare som måste sköta inbetalningarna av arbetstagarens pensionspremie. Har ditt företag kollektivavtal eller hängavtal har du en skyldighet att sköta detta, men även för företaget utan avtalen är inbetalningar av pensionspremie ofta förutsättning för att frilansare ska kunna ta på sig uppdraget.
  Premien motsvarar 4,5 procent för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent för lönedelar däröver. Mer information hittar du exempelvis hos Fora.se.
 • Även frilansare utan företag kan fakturera dig
  Vill du bli fakturerad så finns det olika tjänster som frilansaren kan använda för detta. Exempelvis kan du rekommenderar att de använder sig av faktureringstjänster från Frilansfinans eller Teaterförbundets egna faktureringstjänst (gäller för deras medlemmar).

Relaterade Länkar:

LAS (1982:80) Lagen om anställningsskydd

Lag (1960:729) om upphovsrätt

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS