Frilansarens arbetsliv är varierande och oftast projektbaserat - på gott och ont.
Här har vi samlat några av de vanligaste frilansfällorna och hur du undviker att trampa i dem.

1. Dåliga villkor


Många tror att frilansanställda lyder under helt andra regler än ordinarie anställd personal. Dessutom är det många frilansanställda som tror att de inte har rätt att ställa lika många krav. Sanningen är att kollektivavtalet gäller även dig. Du har rätt till övertid, ob -ersättning och försäkring. Våga ställa krav och om arbetsgivaren inte har tecknat ett kollektivavtal så rekommenderar vi att du hör av dig till aktuellt fackförbund och rådfrågar dem.

2. Snuvad på pensionen

Se till att din arbetsgivare sköter inbetalningen av din pensionspremie. Om du är osäker kan du själv kontrollera saken på minpension.se

3. Fast med samma lön

Du utvecklas hela tiden och det ska din lön också göra! Det positiva med att byta arbetsplats ofta är att du får många nya möjligheter att förhandla upp din lön. En absolut lägsta riktlinje är att följa löneutvecklingen i Sverige som ligger på 2-3 %. Men du kan bättre än så!

4. Muntliga avtal

Det är lätt hänt att frilansaren förlitar sig på muntliga avtal, det kan låta bra och när det gäller ett kortare projekt kan det verka krångligt med skriftliga överenskommelser. Men utan undantag är det alltid bättre att få ner er gemensamma överenskommelse kring lön och andra villkor på ett papper. På så vis undviker du missförstånd, att något glöms bort eller i värsta fall, att du blir lurad. Även om muntliga avtal är juridiskt bindande är det nästan omöjligt att bevisa sin sak. Det skriftliga avtalet är din största trygghet och garanti för att det blir som du har förväntat dig. Dessutom kan du alltid peka på avtalet under arbetets gång.

Mall för anställningskontrakt hittar du här

5. Rädsla för att säga ifrån

Frilansbranschen är tuff. Både för den egna företagaren och för den som går från en frilansanställning till nästa. Det gäller att synas och konkurrensen om jobben är stor.
Ibland leder det till att man inte vågar säga ifrån. Eller att man nöjer sig av rädsla för att jobbet annars ska gå till någon annan. Därför är det viktigt att gemensamt ställa de krav som alla frilansanställda har rätt till. På så vis höjs nivån, både vad gäller lön och andra villkor.
Dessutom vinner du både respekt och status i längden genom att stå på dig och kräva den ersättning och de villkor som du förtjänar.