ALGINATAVJUTNING HELT HUVUD / HEADCAST IN ALGINATE (2/3)

Tue, 6 January, 2015 17.47

Materialen som du behöver och hela beskrivningen hittar du här:

Headcast / Alginatavgjutning på www.maskspecialisten.se

När dom har stelnat tar du bort den bakre kappan och lägger sedan ett snitt med en trubbig matkniv eller liknande i alginatet från hjässan och ner i nacken.
Sedan kränger ni ut personen ur alginatavgjutningenSätt ihop avgjutningen för att sedan fylla den med gips. Sätt gärna gipsbindorrunt kanten så att gipskapporna håller ihop.
Se först till att alginatetligger på plats i gipskapporna innan du blandar till gips och fyller alginatavgjutningen.
Du kan fylla den solid med gipseller bygg upp ett lager av gipssom du armerar med juteväv.

Materialen som du behöver och hela beskrivningen hittar du här:

Headcast / Alginatavgjutning på www.maskspecialisten.se


* Obligatoriska fält

ANNONS